Åbn vinduet Kopier afskrivningsprofil.

Kopierer de poster, du angiver, fra én afskrivningsprofil til en anden. Posterne bogføres ikke i den nye afskrivningsprofil, men indsættes enten som linjer i en finanskladde eller anlægskladde, afhængig af om den nye afskrivningsprofil har finansintegration eller ej.

Inden du udfører kørslen, skal du definere, hvilken afskrivningsprofil du vil kopiere til, og tabellen Anlægskladdeopsætning skal udfyldes.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kopier fra afskr.profil

Vælg den afskrivningsprofilkode, der skal kopieres fra.

Kopier til afskr.profil

Vælg den afskrivningsprofilkode, der skal kopieres til.

Startdato

Skriv den startdato, posterne skal kopieres fra.

Slutdato

Skriv den slutdato, posterne skal kopieres til.

Bilagsnr.

Feltet skal være tomt, hvis du bruger automatisk bilagsnummerering i det kladdenavn, som posterne kopieres til. Hvis du ikke bruger automatisk nummerering, skal du selv indtaste et bilagsnummer.

Bogføringsbeskrivelse

Indsæt en beskrivende tekst her.

Indsæt modkonto

Marker, hvis kladdelinjerne skal indsættes automatisk med modkonti. Det er kun relevant, hvis du kopierer til en afskrivningsprofil, som har finansintegration.

Anskaffelse

Marker, hvis anskaffelsesposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Afskrivning

Marker, hvis afskrivningsposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Nedskrivning

Marker, hvis nedskrivningsposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Opskrivning

Marker, hvis opskrivningsposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Bruger 1

Marker, hvis Bruger 1-poster skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Bruger 2

Marker, hvis Bruger 2-poster skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Skrapværdi

Marker, hvis skrapværdiposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Salg

Marker, hvis salgsposter skal kopieres til den nye afskrivningsprofil.

Klik på OK for at starte kørslen, eller klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du ikke vil starte kørslen nu.

Tip

Se også