Åbn vinduet Annuller anlægsfinansposter.

Fjerner anlægsfinansposter fra vinduet Anlægsfinansposter. Hvis du har bogført forkerte transaktioner til anlægsaktiver, kan du bruge denne kørsel til at annullere anlægsposterne. Bogføringsdato for anlæg benyttes til at udføre mange beregninger i anlægsmodulet. Hvis du skal fjerne forkert bogførte anlægsposter, skal du derfor gøre det fra vinduet Anlægsfinansposter.

Hvis du skal annullere poster for forskellige anlæg, kan du åbne kørslen fra vinduet Afskrivningsprofilkort.

Hvis du kun vil annullere poster på et bestemt anlægsaktiv, kan du gøre det direkte fra vinduet Anlægsfinansposter.

Kørslen kopierer de anlægsposter, du vil annullere, til en kladde. Hvis anlægsaktiverne i kørslen er integreret med finansbogholderiet, overføres posterne til finanskladden. Ellers overfører kørslen posterne til anlægskladden. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen. Anlægsposterne bliver herefter fjernet fra vinduet Anlægsfinansposter og bogføres i vinduet Anlægsfejlposter.

Annullering af forkert bogførte anlægsposter gør, at statistikvinduerne og rapporterne viser de nøjagtige beløb.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Annuller profil

Vælg den afskrivningsprofilkode, der skal med i kørslen.

Startdato

Indtast startdatoen for den periode, der skal annulleres poster fra. Kørslen kopierer alle anlægsposter fra denne dato til feltet Slutdato til kladden.

Slutdato

Indtast slutdatoen for den periode, der er med i rapporten. Kørslen kopierer alle anlægsposter fra feltet Startdato til denne dato til kladden.

Bilagsnr.

Feltet skal være tomt, hvis du har oprettet en nummerserie til anlægskladdekørslen i tabellen Nummerserie og kladden er tom. Kørslen udfylder automatisk kladdelinjen med det næste nummer i serien.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast tekst til de journalposter, der er et resultat af kørslen.

Indsæt modkonto

Marker hvis kørslen automatisk skal indsætte modkonti på de kladdelinjer, som kørslen opretter. Kørslen bruger de konti, du har oprettet i tabellen Anlægsbogføringsgruppe.

Annuller

Marker de anlægstransaktionstyper, hvor du vil annullere deres anlægsposter. Hvis du f.eks. vil annullere afskrivningsposter, skal du markere feltet Afskrivning.

Vælg OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil starte kørslen nu, skal du vælge Annuller for at lukke vinduet.

Tip

Se også