Åbn vinduet Opret anlægsafskr.profiler.

Opretter anlægsafskrivningsprofiler for anlæg. Du kan oprette tomme anlægsafskrivningsprofiler, f.eks. for alle anlægsaktiver, når du har defineret en ny afskrivningsprofil. Du kan også bruge en eksisterende anlægsafskrivningsprofil som skabelon for de nye profiler.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Marker den afskrivningsprofilkode, du vil bruge ved oprettelsen af anlægsafskrivningsprofiler til de anlægsaktiver, som du har afgrænset ved hjælp af filteret i oversigtspanelet Anlæg. Hvis du ikke har indsat et filter, opretter kørslen anlægsafskrivningsprofiler til alle anlægsaktiverne.

Kopier fra anlægsnr.

Marker det anlægsnummer, som du vil bruge som skabelon for de nye anlægsafskrivningsprofiler. Hvis du udfylder feltet, får felterne i de nye anlægsafskrivningsprofiler samme indhold som felterne i de tilsvarende felter i den profil, du kopierer fra. Lad feltet stå tomt, hvis du vil oprette nye anlægsafskrivningsprofiler med tomme afskrivningsfelter.

Klik på OK for at starte kørslen eller klik på Annuller for at lukke vinduet, hvis du ikke vil starte kørslen nu.

Tip