Åbn vinduet Indekser forsikring.

Indekserer værdien af den forsikringsdækning, der er nødvendig for anlægsaktiver. Værdien af de anlægsaktiver, der skal være forsikret, er registreret i tabellen Forsikringspost. Hvis anlægsaktiverne stiger eller falder i værdi, skal forsikringsdækningerne justeres, så de afspejler den faktiske værdi af anlægsaktiverne.

Kørslen opretter poster i forsikringskladden i overensstemmelse med de betingelser, du har angivet. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Indekstal

Indtast et indekstal. Kørslen bruger indekstallet til at beregne det indeksbeløb, som indtastes i kladden. Du skal f.eks. indtaste 102, hvis du vil indeksere med 2%, og hvis du vil indeksere med -3%, skal du indtaste 97 i dette felt.

Bogføringsdato

Indtast den bogføringsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Denne dato vises i feltet Bogføringsdato på forsikringskladdelinjerne.

Bilagsnr.

Feltet skal være tomt, hvis du har oprettet en nummerserie til forsikringskladdekørslen i tabellen Nummerserie og kladden er tom. Kørslen udfylder automatisk kladdelinjen med det næste nummer i serien.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast en beskrivelse for de oprettede kladdelinjer.

Tip

Se også