Åbn vinduet Beregn afskrivninger.

Beregner periodisk afskrivning.

Kørslen beregner afskrivningerne i overensstemmelse med de betingelser, du angiver i kørslen. Tabellen Anlægsafskrivningsprofil, der er knyttet til anlægsarterne, definerer, hvilken afskrivningsmetode der skal anvendes i kørslen, startdato for afskrivningen samt anvendt anlægsbogføringsgruppe. Hvis anlægsaktiverne, der er omfattet af kørslen, er integreret med finansbogholderiet (defineret i afskrivningsprofilen, der er anvendt i kørslen), overføres posterne automatisk til anlægskassekladden. Ellers overfører kørslen posterne til anlægskladden. I kladden kan du bogføre posterne eller eventuelt justere dem inden bogføringen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Afskrivningsprofil

Vælg den afskrivningsprofilkode, der skal med i kørslen.

Bogføringsdato for anlæg

Indtast den bogføringsdato for anlægget, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Denne dato bruges som slutdato i afskrivningsberegningerne. Hvis der tidligere er bogført afskrivninger på anlægsaktivet, bruges bogføringsdatoen for anlæg på den sidste afskrivning som startdato i afskrivningsberegningerne. Hvis dette er den første afskrivningspostering for anlægsaktivet, bruges oplysningerne fra tabellen Afskriv fra den som defineret i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler som startdato i afskrivningsberegningerne.

Vær opmærksom på, at programmet anvender den 28. februar eller den 29. februar (afhængig af, om det er et skudår), og hhv. den 30. og 31. (for de øvrige måneder i året) som den sidste dag i måneden. Det betyder f.eks., at hvis en af disse datoer blev brugt i den sidste afskrivningspost, og du indtaster den første dag i måneden i feltet Bogføringsdato for anlæg i denne kørsel, beregnes der kun afskrivning for en dag.

I felterne nedenfor kan du bestemme det antal afskrivningsdage, der skal benyttes i afskrivningsberegningerne.

Brug tvungent antal dage

Marker afkrydsningsfeltet, hvis der skal benyttes det antal dage i afskrivningsberegningerne, som er angivet i feltet nedenfor.

Tvungent antal dage

Indtast det antal dage, der skal benyttes i afskrivningsberegningerne. Du skal også markere afkrydsningsfeltet ovenfor.

Bogføringsdato

Indtast den bogføringsdato, som skal bruges i forbindelse med kørslen. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Brug ens anlægsdato+bogf.dato i Afskrivningsprofil, kan du lade feltet være tomt og blot udfylde feltet Bogføringsdato for anlæg. Bogføringsdatoen kopieres til de oprettede kladdelinjer.

Bilagsnr.

Feltet skal være tomt, hvis du har oprettet en nummerserie til anlægskladdekørslen i tabellen Nummerserie og kladden er tom. Kørslen udfylder automatisk kladdelinjen med det næste nummer i serien.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast tekst til de journalposter, der er et resultat af kørslen.

Indsæt modkonto

Marker hvis kørslen automatisk skal indsætte modkonti på de kladdelinjer, som kørslen opretter. Kørslen bruger de konti, du har oprettet i tabellen Anlægsbogføringsgruppe.

Tip

Se også