Åbn vinduet Datokomprimer rep.poster.

Kombinerer reparationsposter, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimering foregår ved at kombinere flere gamle poster i én ny post. Reparationsposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er én post pr. anlægsaktiv pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den periode, som komprimeres, f.eks. den første dag i måneden, hvis posterne komprimeres efter måned. Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelserne på hver konto i det forrige regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Anlægsnr., Afskrivningsprofilkode, Anlægsbogføringsgruppe og Bilagstype. Desuden kan du bruge funktionen Bevar feltindhold til at bevare oplysningerne i følgende felter: Bilagsnr., Reparationskode, Indekspost, Global dimension 1-kode og Global dimension 2-kode.

Antallet af poster, der kommer ud af en datokomprimeringskørsel, afhænger af, hvilke felter der skal slås sammen, og hvor lang en periode du vælger. Der vil altid være mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i tabellen Datokomprim.journal.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle reparationsposter fra startdatoen og frem til Slutdato.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle reparationsposter fra Startdato til denne dato.

Periodelængde

Vælg, over hvor lang en periode posterne skal komprimeres. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bogføringsbeskrivelse

Indtast tekst til de poster, der er et resultat af komprimeringen.

Bevar feltindhold

Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret er de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Tip

Se også