Åbn vinduet Opret lagervare.

Opretter lagervarer pr lokation for de valgte varer. Den startes fra menuen Funktioner på varekortet. Ved kørslen anvendes oplysningerne fra varekortet til at oprette en lagervare for de enkelte varianter og/eller lokationer.

Indstillinger

Opret pr.: I dette felt kan du vælge en indstilling, afhængigt af, om du vil oprette lagervarer pr. lokation eller pr. variant, eller pr. lokation kombineret med variant.

Advarsel
Indstillingen af Lokation og Variant betyder ikke, at kørslen opretter to forskellige sæt lagervarer. Den opretter blot et sæt lagervarer, hvor både en lokation og en variant findes. Hvis du vil oprette lagervarer pr. lokation og pr. variant og pr. lokation og variant, skal du køre kørslen tre gange, én for hver indstilling.

Vare kun på lager: Marker dette felt, hvis der ved kørslen kun skal oprettes lagervarer for de varer, der befinder sig på dit lager, dvs. for varer, hvor der er angivet en værdi over 0 i feltet Lager.

Slet tidligere lagervare: Marker dette felt, hvis alle tidligere oprettede lagervarer for de varer, du har medtaget i kørslen, skal slettes.

Tip