Åbn vinduet Opret pluk.

Angiver plukinstruktioner ved at definere, hvordan lagerplukdokumenter oprettes ved hjælp af et batchjob, når du vælger knappen OK i vinduet Plukkladde. For eksempel kan du definere, at du vil konsolidere alle pluk for den samme debitor i ét plukbilag.

Bemærk
Hvis du ikke markerer nogen indstillinger, oprettes ét plukbilag for alle linjer i vinduet Plukkladde.

Indstillinger

Du angiver, hvordan pluklinjer sorteres i de oprettede plukbilag, ved at vælge en af følgende indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Pr. lagerdokument

Opretter separate plukdokumenter til kladdelinjer med samme lagerkildedokument.

Pr. deb./kred./lok.

Opretter separate plukdokumenter til hver debitor (salgsordrer), leverandør (købsreturvareordrer) og lokation (overflytningsordrer).

Pr. vare

Opretter separate plukdokumenter for hver vare i plukkladden.

Pr. fra-zone

Opretter separate plukdokumenter for hver zone, du tager varerne fra.

Pr. placering

Opretter separate plukdokumenter for hver placering, du tager varerne fra.

Pr. forfaldsdato

Opretter separate plukdokumenter for kildedokumenter, der har samme forfaldsdato.

Du angiver, hvordan plukbilagene oprettes, ved at vælge mellem følgende indstillinger.

Indstilling Beskrivelse

Maks. antal pluklinjer

Opretter plukdokumenter, der ikke har mere end det angivne antal linjer i hvert dokument.

Maks. antal plukkildedok.

Opretter plukdokumenter, der hver især ikke dækker mere end det angivne antal kildedokumenter.

Tildelt bruger-id

Opretter plukdokumenter, der kun er til kladdelinjer, som er tildelt til den valgte lagermedarbejder.

Sorteringsmåde for pluklinjer

Vælg mellem de tilgængelige indstillinger for at sortere linjer i det oprettede plukbilag.

Angiv nedbrydningsfilter

Skjuler mellemliggende nedbrydningspluklinjer, når en større enhed konverteres til en mindre enhed og plukkes fuldstændigt.

Udfyld ikke håndteringsantal

Lader feltet Håndteringsantal i de oprettede pluklinjer stå tomt.

Udskriv pluk

Udskriver plukdokumenterne, når de er oprettet. Du kan også udskrive fra de oprettede plukdokumenter.

Bemærk

Tip

Se også