Åbn vinduet Foreslå kostpris (standard).

Opretter forslag til ændring af kostpriser og kostprisfordelinger af kostpris (standard) på varekortene. Når kørslen er afsluttet, kan du se resultatet i vinduet Standardkostpriskladde.

Bemærk
Denne kørsel bruges kun til indkøbte varer. Hvis du vil opdatere en vare med en produktionsstykliste eller en montagestykliste, skal du først udfylde kladden med alle komponenterne og derefter udføre kørslen Akkum. standardkostpris.

Med denne kørsel oprettes der kun forslag. De foreslåede ændringer implementeres ikke. Hvis du er tilfreds med forslagene og vil implementere dem, dvs. opdatere dem på varekortene og indføje dem i Værdireguleringskladde, så skal du klikke på Implementer std.kostprisændringer i vinduet Standardkostpriskladde.

Indstillinger

Kostpris (standard): Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere standardkostprisen. Du kan også vælge en afrundingsmetode for den nye standardkostpris. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

Indir. omkost.pct: Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere den indirekte omkostningsprocent. Du kan også vælge en afrundingsmetode for den nye indirekte omkostningsprocent. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

IPO-bidrag: Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere IPO-bidraget. Du kan også vælge en afrundingsmetode for det nye IPO-bidrag. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

Tip

Se også