Åbn vinduet Foreslå arb.ctr./prd.res.kostp.

Opretter forslag til ændring af kostpriser og kostprisfordelinger af kostpris på arbejdscenter, produktionsressource eller ressourcekort. Når kørslen er afsluttet, kan du se resultatet i vinduet Standardkostpriskladde.

Med denne kørsel oprettes der kun forslag. De foreslåede ændringer implementeres ikke. Hvis du er tilfreds med forslagene og vil implementere dem, dvs. opdatere dem på arbejdscenteret/produktionsressource og ressourcekortene og sætte dem ind i vinduet Værdireguleringskladde skal du klikke på Implementer std.kostprisændringer i vinduet Standardkostpriskladde.

Når du har udført kørslen og ønsker at se, hvilken virkning den har på produktionen eller samleafdelinger, kan du udføre kørslen Akkum. standardkostpris for at opdatere kostpriserne (standard) på arbejdscentre, produktionsressourcer, montageressourcer, produktionsstyklister og montagestyklister.

Indstillinger

Kostpris (standard): Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere standardkostprisen. Du kan også vælge en afrundingsmetode for den nye standardkostpris. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

Indir. omkost.pct: Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere den indirekte omkostningsprocent. Du kan også vælge en afrundingsmetode for den nye indirekte omkostningsprocent. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

IPO-bidrag: Angiv den justeringsfaktor, du vil bruge til at opdatere IPO-bidraget. Du kan også vælge en afrundingsmetode for det nye IPO-bidrag. Bemærk, at du skal udfylde feltet med en decimal for den procentvise stigning, f.eks. 1,1.

Tip

Se også