Åbn vinduet Kopier standardkostpriskladde.

Kopierer standardkostpriskladder fra flere kilder til vinduet Standardkostpriskladde. Du kan finde flere oplysninger i Sådan gør du: Opdatere standardkostpriser.

Bemærk
Du kan kun kopiere én kladde ad gangen. Linjerne fra den kopierede kladde placeres under hinanden i den konsoliderede kladde. Vareoversigter vises først, derefter arbejdscenter-/produktionsressourcelinjer, og ressourcelinjer står sidst.

Tip

Se også