Åbn vinduet Akkum. standardkostpris.

Akkumulerer standardkostpriser over samlede og fremstillede varer. Disse påvirkes af ændringen i standardkostprisen for komponenter, der foreslås af kørslen Foreslå kostpris (standard). Desuden påvirkes de af ændringen i standardkostprisen for produktionskapacitets- og montageressourcer, der foreslås af kørslen Foreslå arb.ctr./prd.res.kostp.

Når du har udført en eller begge kørsler, og du foretager akkumuleringen, implementeres alle ændringerne af standardkostpriserne i kladden i de tilknyttede produktions- eller montagestyklister, og kostpriserne anvendes på alle styklisteniveauer.

Bemærk
Med denne funktion akkumuleres standardkostprisen kun på varekortene, ikke på lagerkortene.

Med denne kørsel oprettes der kun forslag. De foreslåede ændringer implementeres ikke. Hvis du er tilfreds med forslagene og vil implementere dem, dvs. opdatere dem på varekortene og sætte dem ind i vinduet Værdireguleringskladde kan du udføre kørslen Implementer standardkostprisændring. Du har adgang til denne kørsel fra vinduet Standardkostpriskladde.

Indstillinger

Beregningsdato: Angiv den dato, der gælder for den version af produktionsstyklisten, du vil foretage akkumuleringen for.

Tip

Se også