Åbn vinduet Implementer standardkostprisændring.

Opdaterer ændringerne i standardkostprisen i tabellen Vare med dem i tabellen Standardkostpriskladde. Du kan oprette standardkostprisændringsforslagene med kørslen Foreslå kostpris (standard) og/eller Foreslå arb.ctr./prd.res.kostp, og de kan også ændres. Indholdet i alle felterne i forslagene til standardkostprisændringer overføres. Når du implementerer forslag til standardkostprisændringer, kan du se dem på varekortet og/eller på arbejdscenter- og produktionsressourcekortene. Der oprettes også en værdireguleringskladde, som du bruger til at opdatere værdien af det eksisterende lager.

Indstillinger

Bogføringsdato: Angiv den dato, hvor værdireguleringen skal finde sted.

Dokumentnr.: Angiv nummeret på værdireguleringskladdelinjerne. Hvis der er angivet en nummerserie på varekladdenavnet, følger dokumentnummeret de poster, der oprettes, når værdireguleringskladden bogføres. Ellers kan du indtaste et nummer manuelt.

Varekladdetype: Angiv navnet på værdireguleringskladden.

Varekladdenavn: Angiv navnet på den faktiske værdireguleringskladde

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip