Åbn vinduet Intrastat - dan diskette TS.

Udskriver de oplysninger, der skal bruges til Skat, til en fil. Varemodtagelser og -afsendelser medtages automatisk. Filen indeholder oplysninger fra de linjer, der findes i vinduet Intrastatkladde.

Denne kørsel skal bruges i forbindelse med rapportering til Intrastat. Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EU-lande/områder. Du skal rapportere bevægelsen af varer til statistikmyndighederne i dit land/område hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Kørslen kan vælges fra vinduet Intrastatkladde. Åbn vinduet Intrastatkladde, og udfyld det.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan udfyldes Intrastatkladder.

Du kan sikre, at de rigtige oplysninger kommer med i filen vha. rapporten Intrastat - kontrolliste, som du også kan vælge fra vinduet Intrastatkladde. Hvis du vil udskrive rapporten, skal du gøre det, før du starter kørslen.

Når filen er udskrevet, markeres afkrydsningsfeltet Rapporteret i vinduet Intrastatkladdenavne, og feltet Internt referencenr. på hver post i kladden udfyldes.

Tip

Se også