Åbn vinduet Kopier servicedokument.

Opretter og opdaterer en servicekontrakt eller et kontrakttilbud med serviceartikler, der allerede er med i et eksisterende servicedokument, som tilhører den samme debitor.

Du skal først oprette en ny servicekontrakt eller et kontrakttilbud og tilføje kontaktlinjer. Derefter kan du bruge kørslen som en hjælp til at udfylde nye servicedokumenter med kontraktlinjerne fra det, du tidligere har oprettet.

Du kan udføre kørslen ved at åbne vinduet Servicekontrakt eller Servicekontrakttilbud.

Opret en ny, eller åbn en eksisterende servicekontrakt eller et eksisterende kontrakttilbud, der tilhører den samme debitor som den kontrakt eller det tilbud, der skal kopieres fra. Derefter på fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Kopier dokument. Anmodningskørselsvinduet Kopier servicedokument åbner. I dette vindue skal du angive, hvilket servicedokument der skal kopieres oplysninger fra.

Bemærk
Du kan bruge denne kørsel til at kopiere dokumenter, der tilhører den samme debitor, og som har den samme valutakode og leveringsadressekode. Men du kan også kopiere serviceartikler fra en servicekontrakt med en anden leveringsadressekode ved at angive det tilsvarende dokumentnummer manuelt i feltet Bilagsnr..

Du kan ikke opdatere en eksisterende servicekontrakt eller det eksisterende kontrakttilbud med de serviceartikler, der allerede er med deri.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bilagstype

Klik på feltet for at vælge den dokumenttype, du vil kopiere fra.

Bilagsnr.

Klik på feltet for at vælge det dokumentnummer, du vil kopiere fra. Dokumentnumrene filtreres, afhængigt af oplysningerne i feltet Bilagstype.

Debitornr.

Viser debitornummeret fra et dokument, du har valgt at kopiere oplysningerne fra.

Debitornavn

Viser debitornavnet fra et dokument, du har valgt at kopiere oplysningerne fra.

Tip

Se også