Åbn vinduet Kørsel - bogfør serviceordrer.

Bogfører flere serviceordrer samtidig. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal serviceordrer, der skal bogføres. Du kan vælge de ordrer, der skal bogføres, og angive prioriteringen af dem, før du starter kørslen.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at indtaste alle de nødvendige oplysninger på serviceordrerne, før de massebogføres. Ellers kan de muligvis ikke bogføres. Når kørslen er færdig med at bogføre, vises en meddelelse om, hvor mange serviceordrerne der blev bogført.

Udfør kørslen ved at åbne vinduet Serviceordre og derefter bogføre kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Lever

Vælg denne indstilling, hvis ordrer leveres, når de bogføres. Når du markerer dette afkrydsningsfelt, gælder den for alle ordrer, der er bogført.

Fakturer

Vælg denne indstilling, hvis ordrer faktureres, når de bogføres. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gælder den for alle ordrer, der er bogført.

Bogføringsdato

Indtast den dato, der skal bruges som dokument- eller bogføringsdato, når du bogfører, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Erstat bilagsdato eller afkrydsningsfeltet Erstat bogføringsdato. Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Marker hvis bogføringsdatoen for serviceordrerne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Erstat bilagsdato

Marker, hvis dokumentdatoen for serviceordrerne skal erstattes med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat

Marker, hvis fakturarabatbeløbet på serviceordrer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip

Se også

Reference

Serviceordre