Åbn vinduet Slet servicedokumentlog.

Sletter poster i tabellen Servicedokumentlog. Du kan udføre kørslen ved at åbne vinduet Servicedokumentlog. På fanen Handlinger i gruppen Funktion vælges Slet servicedokumentlog.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Slet kun logposter for slettede bilag

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker, at kørslen kun skal behandle logposter for de bilag, der allerede er slettet. Dette omfatter serviceordrer, der enten er slettet automatisk (som resultat af fuld bogføring) eller manuelt (efter de er faktureret fuldt ud ved hjælp af funktionen Hent salgsleverancelinjer).

Tip

Se også