Åbn vinduet Massebogfør servicefakturaer.

Bogfører flere serevicefakturaer ad gangen. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal servicefakturaer, der skal bogføres. Inden kørslen startes, kan du vælge, hvilke købsfakturaer der skal bogføres.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at indtaste alle de nødvendige oplysninger på servicefakturaerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når kørslen er færdig med at bogføre, vises en meddelelse om, hvor mange fakturaerne der blev bogført.

Udfør kørslen ved at åbne vinduet Servicefaktura og derefter bogføre kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogføringsdato

Angiv den dato, der i programmet bruges som bilags- og/eller bogføringsdato, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Erstat bogføringsdato eller afkrydsningsfeltet Erstat bilagsdato eller begge afkrydsningsfelter. Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Marker hvis bogføringsdatoen for servicefakturaerne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Erstat bilagsdato

Marker, hvis dokumentdatoen for servicefakturaerne skal erstattes med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat

Marker hvis fakturarabatbeløbet på servicefakturaer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip

Se også