Åbn vinduet Massebogfør servicekreditnotaer.

Bogfører flere kreditnotaer ad gangen. Det kan være en fordel, hvis du har et stort antal kreditnotaer, der skal bogføres. Du kan angive de kreditnotaer, der skal bogføres, ved at udfylde feltet Nummer.

Bemærk
Det er vigtigt, at man husker at indtaste alle de nødvendige oplysninger på kreditnotaerne, før de massebogføres. Ellers kan du risikere, at de ikke bliver bogført. Når bogføringskørslen er færdig, vises en meddelelse, der angiver, hvor mange af servicekreditnotaerne der er bogført.

Udfør kørslen ved at åbne vinduet Servicekreditnota og derefter bogføre kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogføringsdato

Angiv den dato, der i programmet bruges som bilags- og/eller bogføringsdato, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Erstat bogføringsdato eller afkrydsningsfeltet Erstat bilagsdato eller begge afkrydsningsfelter. Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Marker, hvis bogføringsdatoen for kreditnotaerne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Erstat bilagsdato

Marker, hvis dokumentdatoen for kreditnotaerne skal erstattes med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat

Marker, hvis fakturarabatbeløbet på servicekreditnotaer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip

Se også