Åbn vinduet Indsæt fejl/løsningsrelationer.

Indsætter relationer mellem fejlkoder, fejlområdekoder, symptomkoder og løsningskoder, eventuelt baseret på serviceartikelgrupper. Hvis du udfører denne kørsel, kan du få adgang til oplysninger om disse koders mest sandsynlige kombinationer.

Ved kørslen søges i tabellen Serviceleverancelinje, og der oprettes poster i tabellen Fejl/Løsn.koderelation for alle eksisterende kombinationer af fejlkoder og løsningskoder pr. serviceartikelgruppe. Antallet af forekomster af hver enkelt kombination optælles ved kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Fra dato

Indtast den tidligste dato for bogføring af serviceordrer, der skal med i kørslen.

Til dato

Indtast den sidste dato for bogføring af serviceordrer, der skal med i kørslen.

Relation baseret på serviceartikelgrp.

Marker hvis der ved kørslen skal findes fejl/løsningskoderelationer pr. serviceartikelgruppe.

Bevar manuelt indsat post

Marker, hvis der ved kørslen kun skal slettes eksisterende systemindsatte poster, inden der indsættes nye poster. Kørslen bevarer de poster, du har indsat manuelt. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, bliver alle posterne i tabellen slettet ved kørslen, inden der indsættes nye poster.

Tip

Se også