Åbn vinduet Opret kreditorer som rejsekreditorer.

Ved overgang til REJSUD2, skal de kreditorer, der skal anvendes som rejsekreditorer forberedes datamæssigt. Denne kørsel er udviklet særligt til dette formål.

Kørslen afvikles ved Moderniseringsstyrelsens interne implementeringskonsulenter på tidspunkt for overgang til REJSUD2 for den enkelte Navision Stat kunde.

Kørslen håndterer følgende:

• Automatisk markering i feltet ’Rejsekreditorer’ for de kreditorer, der skal udveksles med REJSUD2.

• Kreditorer, hvor 'Kreditornr.' er udfyldt med CPR-nummer, omdøbes med nyt nummer fra valgt nummerserie.

• Såfremt kreditoren tidligere er opdateret via GIS-Excel, blankes værdierne i felterne 'Afsender system' og 'Afsender ID'. Dette sikre, at kreditoren fremadrettet kan opdateres via REJSUD2

Tip