Åbn vinduet Opret kontraktfakturaer.

Opretter servicefakturaer for servicekontrakter, der er forfaldne til fakturering. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport.

Når du udfører kørslen for at oprette servicefakturaer, udfyldes de relevante felter automatisk på den oprettede servicefaktura med oplysninger fra tabellen Servicekontrakthoved.. I kontrolrapporten vises kontraktnumre, debitornumre, kontraktfaktureringsperioder og -beløb, næste faktureringsdatoer og det antal servicefakturaer, der oprettes, og eventuelle fejl, der opstår.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogføringsdato

Angiv den dato, du vil bruge som bogføringsdato på de oprettede servicefakturaer.

Fakturer til dato

Indtast den dato, indtil hvilken du vil fakturere kontrakter. Kørslen omfatter kontrakter, hvor næste faktureringsdato er på eller inden denne dato.

Handling

Klik på Opret fakturaer, hvis fakturaerne skal oprettes ved kørslen. Vælg Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier.

Tip

Se også