Åbn vinduet Opdater kontraktsalgsbeløb.

Opdaterer priser på servicekontrakter, der har behov for prisreguleringer. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport.

Når du udfører kørslen for at opdatere kontraktpriserne, bliver serviceartiklernes kontraktværdi opdateret som angivet, og de relevante beløb på servicekontrakten og de involverede serviceartikler bliver genberegnet. Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, kundenumrene, kontraktbeløbene, prisreguleringsprocenterne og de fejl, der evt. opstår.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Opdater til dato

Indtast den dato, indtil hvilken du vil opdatere priserne. Kørslen vil omfatte kontrakter, hvor datoen for næste prisregulering er på eller inden denne dato.

Prisopdateringspct.

Angiv prisreguleringen i procent for serviceartiklers kontraktværdier.

Handling

Vælg Opdater kontraktpriser, hvis prisreguleringen skal ske ved kørslen. Vælg Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier.

Tip

Se også