Åbn vinduet Bogfør forudbet. kontraktposter.

Overfører forudbetalte beløb for servicekontraktposter fra forudbetalingskonti til resultatopgørelseskonti. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport.

Når du udfører kørslen for at bogføre forudbetalte kontraktposter, bogføres posterne med forudbetalingskontiene på resultatopgørelseskonti. Kontrolrapporten viser kontraktnumre, serviceartikler, kontonumre og bogførte beløb.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogfør indtil dato

Indtast den dato, indtil hvilken du vil bogføre forudbetalte poster. Kørslen vil omfatte de serviceposter, hvor bogføringsdatoen er på eller inden denne dato.

Bogføringsdato

Angiv den dato, du vil bruge som bogføringsdato på serviceposterne.

Handling

Klik på Bogfør forudbet. transaktioner, hvis de forudbetalte poster skal bogføres ved kørslen. Vælg Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier.

Tip

Se også