Åbn vinduet Fjern linjer fra kontrakt.

Fjerner udløbne kontraktlinjer fra servicekontrakter. Du kan også bruge kørslen til at udskrive en kontrolrapport.

Når du udfører kørslen for at fjerne udløbne linjer fra kontrakter, fjernes de kontraktlinjer, der har kontraktudløbsdato op til den angivne dato, og der oprettes kreditnotaer, hvor det er påkrævet. Kontrolrapporten viser kontraktnumrene, de fjernede serviceartikler, kontraktudløbsdatoen og antallet af kreditnotaer, der oprettes.

Du kan udføre kørslen ved at åbne vinduet Servicekontrakt. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Fjern kontraktlinjer.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Fjern linjer til

Indtast den dato, indtil hvilken du vil fjerne kontraktlinjer. Kørslen vil omfatte kontraktlinjer, hvor kontraktudløbsdatoen er på eller inden denne dato.

Årsagskode

Vælg årsagskoden for fjernelsen af linjerne fra kontrakten. For at se de eksisterende årsagskoder skal du klikke på Filter.

Årsagskodebeskrivelse

Angiv en beskrivelse Årsagskode.

Handling

Klik på Slet linjer, hvis linjerne skal fjernes fra kontrakten under kørslen. Vælg Kun udskrift, hvis du kun vil udskrive en kontrolrapport, der er baseret på de valgte kriterier.

Tip

Se også