Åbn vinduet Opd. rabatpct. på kontrakt.

Opdaterer tilbudsrabatten på alle serviceartiklerne i et servicekontrakttilbud. Du skal angive det tal, som du vil føje til eller trække fra den tilbudsrabatprocent, som du har angivet i tabellen Kontrakt-/servicerabat. Ved kørslen opdateres tilbudsbeløbene derefter tilsvarende.

Du kan udføre kørslen ved at åbne vinduet Servicekontrakttilbud. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Opdater rabatpct. på alle linjer.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Tilføj/fratræk rabatpct.

Angiv her det tal, du vil føje til eller trække fra tilbudsrabatprocenten for alle serviceartikler i servicekontrakttilbuddet.

Tip

Se også