Åbn vinduet Skift debitor i kontrakt.

Ændrer debitor i en servicekontrakt. Hvis en serviceartikel, der er med i en servicekontrakt, er registreret i andre kontrakter, der tilhører debitoren, ændres indehaveren af alle serviceartikelrelaterede kontrakter og alle kontraktrelaterede serviceartikler automatisk.

For at køre kørslen skal du åbne vinduet Servicekontrakt for den pågældende kontrakt. På fanen Handlinger i gruppen Funktioner vælges Ændr debitor.

Bemærk
Kun ikke-annullerede kontrakter tages i betragtning. Status for kontrakttilbud tages ikke i betragtning.

Vigtigt
Bemærk, at der kan være mange forskellige interaktioner mellem serviceartikler og kontrakter.

Serviceartikel nr. 8 kan f.eks. være medtaget i kontrakterne SC00003 og SC00015. Kontrakten SC00015 indeholder også serviceartikel nr. 15, som også findes i kontrakten SC00080. Hvis du ændrer debitoren i en af disse kontrakter, ændres debitoren automatisk for alle tre kontrakter, og serviceartiklerne ændres også.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Kontraktnr.

Hvis den eksisterende debitor er indehaver af en række kontrakter eller tilbud, skal du klikke på feltet for at få vist en oversigt over relaterede kontrakter eller tilbud.

Serviceartikelnr.

Hvis der er en række serviceartikler, skal du klikke på feltet for at få vist en oversigt over relaterede serviceartikler.

Eksisterende debitornr.

Klik på feltet, hvis du vil have vist de debitornumre i kontrakten, der findes.

Eksisterende lev.adr.kode

Klik på feltet, hvis du vil have vist den leveringsadressekode i kontrakten, der findes.

Nyt debitornr.

Angiv nummeret på den nye debitor, som skal med i kørslen. Klik på feltet, hvis du vil have vist de debitornumre, der findes.

Ny lev.adr.kode

Angiv den nye leveringsadressekode, der skal med i kørslen. For at se de eksisterende leveringskoder skal du klikke på feltet.

Tip

Se også