Kørslen Lav debitor opkrævningsforslag

Denne kørsel gennemgår debitorposter for åbne poster og danner på dette grundlag et opkrævningsforslag, som linjer i en opkrævningskladde. Før kørslen sættes i gang, skal man angive en Første forfaldsdato, og Sidste forfaldsdato, hvis man ikke har valgt at opsætte disse som en datoformel på opkrævningsforslag-opsætning.

Derudover skal der tages stilling til hvilke typer dokumenter der skal tages med i forslaget, herunder normale opkrævninger, kreditnotaer og rykkere.

Der medtages kun debitorposter, der ikke er markeret med Afvent.

Bemærk

Når kørslen er færdig, kan du rette i de foreslåede opkrævningssposter i opkrævningskladden. Kørslen udfylder enten felterne Udlign.type og Udlign.nr. eller feltet Udlignings-ID på linjerne. På denne måde udlignes posterne automatisk ved bogføring af opkrævningskladden. Det anbefales dog ikke at bogføre kladden, før man har indlæst betalingerne fra leverandør.

Du kan bestemme, hvad der skal med i kørslen, ved at sætte filtre. Du kan sætte flere felter på fanebladet ved at klikke på feltet Felt og dernæst på Assist Button til højre i feltet. Du kan også bestemme, hvordan kørslen skal udføres ved at udfylde felterne på fanebladene.

Udfyld felterne sådan:

Fanen Debitor

Nummer: Skriv numrene på de debitorer, der skal med i kørslen. For at se de debitorer, der findes, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den Assist Button, der vises.

Du kan bruge Assist Button nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af de filtre, du har defineret for tabellen. 

Fanen Opkrævning kundegruppe

Kode: Skriv koden på de debitorgrupper, du ønsker at lave opkrævningsforslag for. Tryk F6 i filterkolonnen for at få en oversigt over de debitorgrupper der findes. Ønskes alle  

Fanen Indstillinger

Første forfaldsdato:I feltet angiver du datoen for den første forfaldsdato som opkrævningerne må have.

Sidste forfaldsdato: Indtast den sidste forfaldsdato, for debitorposterne som skal med i kørslet.

Kun debitorposter, der forfalder mellem Første og Sidste forfaldsdato medtages.

Dato for første opkrævning: Dette er den første dato, du ønsker at der skal opkræves på. Dvs hvis du ønsker at der først må opkræves fra f.eks. 8. februar, og du har sat første forfaldsdato til 1. februar, vil de opkrævninger der ligger mellem 1-8 februar få forfaldsdato 8. Februar, som angivet i feltet. Denne funktion vil for de fleste kun bruges, lige når man tager programmet i brug, da der måske ligger nogle gamle fakturaer der skal opkræves, med en gammel forfaldsdato.

Start bilagsnr: Kørslen udfylder automatisk dette felt med det næste ledige nummer i nummerserien for det kladdenavn, der hører til opkrævningskladden. Når man bruger denne kørsel, er start-bilagsnummeret det nummer, der står på den først opkrævningskladdelinje. De efterfølgende kladdelinjer vil nummereres fortløbende. Man kan også udfylde feltet manuelt.