Åbn vinduet Slet fakt. salgsreturv.ordrer.

Sletter salgsreturvareordrer, der er modtaget og faktureret. Det bliver automatisk kontrolleret, at det kun er fuldt fakturerede returvareordrer, der slettes. Hvis der er bemærkninger til ordrerne, slettes de også.

Du kan bruge kørslen, efter at du har brugt funktionen til at samle bogførte købsleverancer, dvs. funktionen Hent returvareleverancelinjer på salgskreditnotaen eller kørslen Saml returvarekvitteringer. Disse funktioner sletter nemlig ikke returvareordrerne.

Åbn kørslens Slet fakt. salgsreturv.ordrer anmodningsvindue. Du kan angive, hvad der skal indgå i kørslen ved at angive filtre.

Tip