Åbn vinduet Saml returvarekvit..

Denne kørsel kan bruges i forbindelse med salgsreturvareordrer, der er modtagede, endnu ikke fakturerede. Kørslen samler alle ikkefakturerede returvaremodtagelser til én kreditnota eller flere kreditnotaer. Man kan også vælge at få bogført kreditnotaer automatisk som en del af kørslen. Og du kan vælge, om kørslen skal beregne fakturarabat eller ej.

Der søges efter alle salgshoveder, hvor der er valgt Tillad samlefaktura. For hver af disse søges der efter returvaremodtagelseshovedet (dvs. den modtagelse, der er oprettet på basis af salgsreturvareordrehovedet). Med de tilhørende returvaremodtagelseslinjer som udgangspunkt oprettes der linjer i de salgskreditnotaer, som oprettes under kørslen.

Vigtigt
Under kørslen markeres de returvaremodtagelser, der hentes, ikke, og derfor oprettes der nye samlereturvaremodtagelser, hver gang kørslen udføres. Hvis du vil gentage kørslen, skal du derfor være opmærksom på, at eksisterende ikke-bogførte kreditnotaer skal slettes først.

Du kan angive, hvad der skal indgå i kørslen ved at angive filtre. Du kan også bestemme, hvordan kørslen skal udføres, ved at udfylde felterne i oversigtspanelet Indstillinger. Benyt følgende fremgangsmåde, når du udfylder felterne:

Indstillinger

Bogføringsdato: Angiv bogføringsdatoen for den eller de kreditnotaer, der oprettes under kørslen. Feltet skal udfyldes.

Bilagsdato: Angiv bilagsdatoen for den eller de kreditnotaer, der oprettes under kørslen. Feltet skal udfyldes.

Beregn fakturarabat: Markér afkrydsningsfeltet, hvis fakturarabatterne skal beregnes automatisk. Hvis feltet Beregn fakturarabat i vinduet Salgsopsætning er markeret, beregnes fakturarabatbeløbet altid automatisk.

Bogfør kreditnotaer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis kreditnotaerne skal bogføres med det samme.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil starte kørslen nu, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.

Tip

Se også