Åbn vinduet Massebogfør købsreturv.ordrer.

Bogfører flere købsreturvareordrer på samme tid. Dette kan være nyttigt, hvis du har mange købsreturvareordrer, der skal bogføres. Du kan vælge de ordrer, der skal bogføres, og angive prioriteringen af dem, før du starter kørslen.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at angive alle de nødvendige oplysninger på købsreturvareordrerne, før de massebogføres. Ellers kan de muligvis ikke bogføres. Når batchjobbet er færdig med at bogføre, vises en meddelelse om, hvor mange købsreturvareordrer der blev bogført.

Hvis du vil køre batchjobbet, skal du åbne vinduet Købsreturvareordrer, vælge de ordrer, der skal bogføres, og derefter vælge knappen Massebogfør.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Lever

Vælg denne indstilling, hvis ordrer leveres, når de bogføres. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gælder den for alle ordrer, der er bogført.

Fakturer

Vælg denne indstilling, hvis ordrer faktureres, når de bogføres. Hvis du markerer dette afkrydsningsfelt, gælder den for alle ordrer, der er bogført.

Bogføringsdato

Indtast den dato, du skal bruge som dokument- eller bogføringsdato, når du bogfører, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Erstat bilagsdato eller afkrydsningsfeltet Erstat bogføringsdato. Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Markér, hvis bogføringsdatoen for ordrerne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Erstat bilagsdato

Markér, hvis dokumentdatoen for ordrerne skal erstattes med datoen i feltet Bogføringsdato.

Beregn fakturarabat

Markér dette, hvis fakturarabatbeløbet på ordrer skal beregnes automatisk forud for bogføring.

Tip

Se også