Åbn vinduet Opret returrelaterede dok..

Funktionaliteten Opret returrelaterede dokumenter automatiserer oprettelsen af alle relevante dokumenter (salgsordrer på erstatningsvarer, købsreturvareordrer og købsordrer på erstatningsvarer). Denne funktionalitet kan f.eks. bruges i situationer, hvor du skal kunne håndtere varer, der er omfattet af leverandørgaranti. I vinduet Salgsreturvareordre kan du oprette en salgsordre på en erstatningsvare, og hvis det er nødvendigt at returnere varen til leverandøren, kan du også oprette en købsreturvareordre og en købsordre på en erstatningsvare.

Sådan oprettes returvarerelaterede dokumenter med udgangspunkt i en salgsreturvareordre:

 1. Opret en salgsreturvareordre til kunden.

  Når en vare returneres med henblik på reparation, skal du bestemme, hvordan lagerværdien skal ansættes.

  Hvis det er meningen, at varen skal repareres hos leverandøren (producenten), er det stadig kunden, der ejer varen, under reparationsforløbet. I så fald skal varens værdi holdes ude af lagerværdien. Det gør du ved at udføre alle transaktioner, som har med denne vare at gøre (når den modtages i dit firma, sendes til producenten, modtages fra producenten og returneres til kunden) med en kostpris og salgspris på nul.

  I stedet for manuelt at angive et nulbeløb i felterne Salgspris (RV) og Salgspris Ekskl. moms på salgsreturvarelinjerne kan du automatisere processen ved at bruge funktionaliteten Returårsag.

 2. Klik på Handlinger, Funktion, og vælg derefter Opret returrelaterede dokumenter.

  I vinduet Opret returrelaterede dokumenter kan du vælge de dokumenter, som skal oprettes til de senere trin i returvareprocessen. Du vil måske oprette en købsreturvareordre, men ikke en købsordre eller salgsordre. Du kan selv vælge, hvilke dokumenter der skal oprettes, hvorefter selve oprettelsen foregår helt automatisk. Du kan også vælge at oprette en købsreturvareordre og en købsordre, hvis varerne skal hhv. returneres til og modtages fra en leverandør, ligesom du kan oprette en salgsordre på en erstatningsvare.

 3. Indtast leverandørnummeret i feltet Leverandørnr., eller vælg leverandøren i kreditoroversigten. Hvis du vil oprette dokumenter, der har relation til leverandøren, skal du angive leverandørnummeret.

 4. Hvis en vare skal returneres til leverandøren, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret købsreturv.ordre.

 5. Hvis der skal bestilles en vare fra leverandøren, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret købsordre.

 6. Hvis der skal oprettes en salgsordre på en erstatningsvare, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret salgsordre.

Tip

Se også