Åbn vinduet Hent salgsordrer.

Denne kørsel bruges til at kopiere salgslinjer til en indkøbskladde. Du kan bruge kørslen til at oprette forslagslinjer til indkøbskladder baseret på salgslinjer til direkte leveringer eller specialordrer.

Derefter kan du konvertere indkøbsforslagene til købsordrer vha. kørslen Udfør aktionsmeddl. - Indk.

Indstillinger

Hent dimensioner fra: Marker den dimensionskilde, som der skal kopieres fra i kørslen. Dimensionerne kan kopieres i helhed fra en salgslinje, eller kan kopieres fra de varer, der står på en salgslinje.

Tip