Åbn vinduet Foreslå varepris på kladde.

Opretter forslag til ændring af de godkendte varepriser for salgspriserne i tabellen Salgspris på grundlag af salgsprisen på varekortene. Når kørslen er afsluttet, kan du se resultatet i vinduet Salgspriskladde. Du kan også aktivere kørslen Foreslå salgspris på kladde for at oprette forslag til nye priser.

Kørslen betyder kun, at der udformes forslag, ikke, at ændringerne bliver gennemført. Hvis du er tilfreds med forslagene og vil implementere dem, dvs. lægge dem ind i tabellen Salgspris, kan du bruge kørslen Implementer prisændring. Kørslen findes under menuen Handling, Funktion i vinduet Salgspriskladde.

Indstillinger

Salgstype: Her kan du angive salgsprisaftalens salgstype. Klik på feltet for at få vist de eksisterende salgstyper.

Salgskode: Angiv koden for den salgstype, som salgsprisaftalen skal opdatere. Klik på feltet for at få vist de eksisterende salgskoder.

Enhedskode: Her kan du angive den enhedskode, der skal bruges til at angive de nye priser. Klik på feltet for at se indstillingerne for enhedskoderne.

Valutakode: Angiv, hvilken valuta de nye priser skal være i. Klik på feltet for at se de eksisterende valutakoder.

Startdato: Angiv den dato, hvor prisændringerne skal træde i kraft.

Slutdato: Angiv den dato, som prisændringerne er gyldige til.

Kun beløb over: Her kan du angive den laveste salgspris, der ændres. Kun priser, der er højere end dette beløb, kan ændres. Hvis prisen er mindre end eller lig med dette beløb, oprettes der alligevel en linje i vinduet Salgspriskladde, men med samme salgspris som på varekortet.

Ganges med: Angiv den faktor, som prisen på varekortet skal ganges med, f.eks. 1,2.

Afrundingsmetode: Angiv en afrundingskode, der skal bruges til at angive nye priser. Klik på feltet for at se de eksisterende afrundingsmetoder.

Opret nye priser: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der ved kørslen skal oprettes nye prisforslag, f.eks. en ny kombination af valuta, salgskode og tidsangivelse. Du skal ikke markere feltet, hvis du kun vil justere eksisterende salgspriser.

Tip