Åbn vinduet Implementer prisændring.

Med kørslen Implementer prisændring kan du opdatere prisaftaler i tabellen Salgspris med dem, der findes i tabellen Salgspriskladde. Du kan oprette prisændringsforslagene med kørslen Foreslå salgspris på kladde eller Foreslå varepris på kladde, og de kan også ændres. Oplysningerne i alle felterne i varesalgsprisforslagene bliver overført. Når forslagene til de nye eller ændrede salgspriser er implementeret, vises de i vinduet Salgspris.

Tip