Åbn vinduet Renummerer analyselinjer.

Med kørslen Renummerer analyselinjer kan du vælge et antal analyselinjer og renummerere dem i rækkefølge fra det nummer, du angiver i feltet Ref.nr. for startrække.

Formlerne opdateres automatisk i det aktuelle vindue Analyselinje. Hvis du anvender et andet rækkereferencenummer fra den aktuelle analyselinjeskabelon i en kolonneformel, skal du opdatere formlen manuelt.

Bemærk
Hvis rækkereferencenummeret skal anvendes i en formel, skal der være mindst ét tegn i rækkereferencenummeret, som ikke er et nummer.

Tip