Åbn vinduet Udlæs varebudget til Excel.

Eksporterer et budget til en Excel-projektmappe. Du kan oprette visuelt materiale i Excel. Du kan også oprette nye budgetter baseret på budgettal eller på aktuelle tal fra en tidligere periode. Du kan indlæse et budget i Microsoft Dynamics NAV ved at bruge kørslen Indlæs varebudget fra Excel.

Udlæs varebudget til Excel kan åbnes fra vinduet Oversigt over salgsbudget eller vinduet Oversigt over købsbudget.

Flere oplysninger

Når du udlæser et budget til Excel, kan du vælge at oprette en ny projektmappe i Excel, eller du kan vælge at anvende en eksisterende projektmappe.

Hvis du vælger at opdatere en eksisterende projektmappe, bliver du bedt om at angive navnet på Excel-projektmappen og den kladde, som dataene skal udlæses til.

Tip

Se også