Åbn vinduet Datokomprimer varebudgetposter.

Brug kørslen Datokomprimer varebudgetposter til at komprimere varebudgetposter, dvs. kombinere dem, så de fylder mindre i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimeringen fungerer ved at kombinere flere gamle poster til en ny post. F.eks. kan varebudgetposter fra tidligere regnskabsår komprimeres, så der kun findes én salgsbeløbspost, én kostbeløbspost og én antalspost pr. vare pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den periode, som komprimeres, f.eks. den første dag i måneden (hvis posterne komprimeres efter måned). Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelsen på hver konto i tidligere regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Bogføringsdato, Budgetnavn, Varenummer, Kildetype, Kildenr., Salgsbeløb, Kostbeløb og Antal. Ved hjælp af funktionen Bevar dimensioner kan du også bevare indholdet i disse felter: Global dimension 1-kode, Global dimension 2-kode og Global dimension 3-kode.

Antallet af poster, der kommer ud af en datokomprimeringskørsel, afhænger af, hvilke filtre du indstiller, hvilke filtre der kombineres og hvilken periodelængde, du vælger. Der vil altid være mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Date Compr. Registers.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Analyseområde: Vælg det analyseområde, som du vil medtage i datokomprimeringen: Salg eller Køb. Komprimeringen påvirker kun varebudgetposter i det analyseområde, som du har valgt.

Startdato: Angiv den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen påvirker varebudgetposter fra denne dato til slutdatoen.

Slutdato: Angiv den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen påvirker varebudgetposter fra startdatoen til denne dato.

Periodelængde: Angiv længden på den periode, hvor der skal kombineres poster. Klik på feltet, hvis du vil se indstillingerne.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan du indsætte en beskrivelse af de poster, der oprettes som følge af komprimeringen. Hvis du ikke indtaster nogen tekst, vil der stå Datokomprimeret.

Bevar dimensioner: Klik på feltet, og vælg derefter de felter, som du ønsker at bevare indholdet for, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret bliver de komprimerede poster. Hvis du ikke ønsker at vælge disse felter, opretter kørslen en post pr. dag, uge eller en anden periode, i henhold til hvad du har valgt i feltet Periodelængde.

Tip