Åbn vinduet Datokomprimer lagerposter.

Komprimerer lagerposter, så de fylder mindre i databasen.

Komprimering foregår ved at kombinere flere gamle poster i én ny post. Lagerposter med samme lokationskode, placeringskode, varenummer, variantkode og enhedskode kan f.eks. komprimeres til én post. Hvis det angives i vinduet, kan oplysninger om serienummer og lotnummer også bevares.

Efter komprimeringen vil oplysningerne i følgende felter altid være bevaret: Registreringsdato, Lokationskode, Zonekode, Placeringskode, Varenr., Antal, Antal (basis), Placeringstypekode, Posttype, Variantkode, Antal pr. enhed, Enhedskode, Garantiophør den, Udløbsdato, Rummål og Vægt. Ved hjælp af funktionen Bevar feltindhold kan du også bevare indholdet af Serienr. og Lotnr. Det antal poster, der oprettes som følge af en datokomprimeringskørsel, afhænger af antallet af filtre, hvilke felter der kombineres og den valgte periodelængde. Der vil altid være mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle lagerposter fra dags dato og frem til Slutdatoen.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle lagerposter fra startdatoen og frem til dags dato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor der skal komprimeres poster. Klik på feltet for at se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bevar feltindhold

Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter du markerer, desto mere detaljerede bliver de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Tip