Åbn vinduet Reguler varepriser.

Juster felterne Sidste købspris, Kostpris (standard), Salgspris, Avancepct. og Indir. omkost.pct. på varekort eller lagervarekort. Du kan f.eks. ændre den sidste købspris på alle varer fra en bestemt leverandør med 5%. Ændringerne gennemføres med det samme, når kørslen er sat i gang. De felter på varekortet, som er afhængige af det justerede felt, ændres også.

Bemærk
Denne kørsel kan ikke bruges til at ændre alternative salgs- eller købspriser. Du kan ændre enhedsprisen ved hjælp af Foreslå varepris på kladde eller Foreslå salgspris på kladde.

Indstillinger

Reguler: Du kan ved kørslen basere reguleringen på varekort eller lagervarekort.

Reguler felt: Vælg det felt, der skal justeres af kørslen. Du kan kun angive ét felt ad gangen.

Ganges med: Angiv den faktor, som prisen skal ganges med, f.eks. 1,2.

Afrundingsmetode: Angiv en afrundingskode, der skal bruges til at angive nye priser. Hvis dette felt ikke er udfyldt, bruges standardafrundingspræcisionen.

Tip

Se også