Åbn vinduet Juster kostpris - vareposter.

Justerer lagerværdierne i vareposter, så du kan bruge den korrekte kostpris til opdatering af finansregnskabet, og så salgs- og indtjeningsstatistikkerne er opdateret. Justeringen af kostprisen overfører kun ændringer fra indgående poster, f.eks. for køb eller produktionsoutput, til de relaterede udgående poster, f.eks. salg eller overførsler. Det kan være relevant efter bogføring af lagertransaktioner, men primært i forbindelse med:

Kørslen Reguler kostværdi - vareposter behandler kun de værdiposter, der endnu ikke er reguleret. Hvis kørslen støder på en situation, hvor ændrede indgående omkostninger skal overføres til tilknyttede udgående poster, gør kørslen dette ved at oprette nye justeringsværdiposter, som er baseret på oplysningerne i de oprindelige værdiposter, men som indeholder justeringsbeløbet. Programmet bruger bogføringsdatoen for den oprindelige værdipost i justeringsposten, medmindre den dato er inden for en lukket lagerperiode. Hvis det er tilfældet, bruges startdatoen for den næste åbne lagerperiode. Hvis der ikke anvendes lagerperioder, er det datoen i feltet Bogf. tilladt fra i vinduet Regnskabsopsætning, der definerer, hvornår reguleringsposten bogføres.

Det er kostmetoden på hvert enkelt varekort, der afgør, hvordan reguleringen beregnes. Du kan finde flere oplysninger om kostmetoden under Kostmetode.

Kørslen medfører ikke automatisk opdatering af finansregnskabet, medmindre du har valgt Aut. lagerværdibogføring i lageropsætningen. Du kan udføre kørslen Bogfør lagerregulering for at opdatere finansregnskabet.

Indstillinger

Varenummerfilter: Angiv et filter i dette felt for at udføre kørslen Juster kostpris - vareposter for bestemte varer. Du kan lade feltet stå tomt, hvis kørslen skal udføres på alle varer.

Varekategorifilter: Angiv et filter i dette felt for at udføre kørslen Juster kostpris - vareposter for bestemte varekategorier. Du kan lade feltet stå tomt, hvis kørslen skal udføres på alle varekategorier.

Bemærk
Du kan bruge enten feltet Varenummerfilter eller feltet Varekategorifilter, men du kan ikke bruge begge filterfelter på samme tid. Når du bruger disse filtre, betyder det, at det ikke er alle lagervarer, der justeres. Hovedformålet med disse filtre er at begrænse afviklingstiden for kørslen i særlige tilfælde. Du bør i de fleste tilfælde udføre kørslen til justering af kostpriser for alle varer.

Bogfør: Dette felt er tilgængelig, hvis der er valgt Aut. lagerværdibogføring i lageropsætningen. Hvis du markerer feltet, bogføres lagerværdierne under udførelsen af justeringskørslen i lagerkontiene i finansregnskabet.

Hvis du ikke markerer feltet, vil programmet ikke automatisk bogføre de justerede lagerværdier. Du skal derfor udføre kørslen Bogfør lagerregulering separat for at sikre, at værdierne bogføres.

Vigtigt
Du kan også indstille programmet til at udføre automatisk kostregulering, hver gang du bogfører lagertransaktioner. Derved kan du arbejde med mere nøjagtige beløb for lager og igangværende arbejde samt avancestatistik uden at være afhængig af, at andre brugere med jævne mellemrum udfører kørslen Reguler kostværdi - vareposter.

Bemærk
Kørslen Juster kostpris - vareposter er væsentligt forskellig fra kørslen Reguler varepriser, som bruges til at foretage justeringer af varekortet eller lagervarekortet.

Tip