Åbn vinduet Udlæs budget til Excel.

Eksporterer et budget fra Microsoft Dynamics NAV til en Excel-projektmappe. Du kan også oprette nye budgetter baseret på budgettal eller på aktuelle tal fra en tidligere periode. Du kan indlæse et budget i Microsoft Dynamics NAV ved at bruge funktionen Indlæs budget fra Excel.

Vigtigt
Hvis du har angivet filtre for dimensioner i oversigtspanelet Finansbudgetpost, skal du altid angive de samme dimensioner i feltet Kolonnedimensioner i oversigtspanelet Indstillinger. Hvis du ikke gør det, går dimensionsoplysningerne tabt, når du genindlæser et budget til Microsoft Dynamics NAV fra Excel.

Vælg OK for at starte kørslen. Der bliver automatisk oprettet og åbnet en ny projektmappe i Excel, og dataene bliver udlæst til den. Du kan derefter give Excel-filen et navn og gemme den.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv den første dato, der skal medtages i det budget, der skal udlæses til Excel.

Antal perioder

Angiv det antal regnskabsperioder, der skal udlæses til Excel.

Periodelængde

Angiv længden af de regnskabsperioder for budgettet, der skal udlæses til Excel.

Kolonnedimensioner

Angiv de dimensioner, der vises som kolonner, når budgettet udlæses til Excel. Du bør medtage de dimensioner, der er angivet som filtre i oversigtspanelet Finansbudgetpost. Hvis du medtager en dimension som en kolonnedimension, kan du i Excel se, hvilke dimensionsværdier en finansbudgetpost har for den pågældende dimension. Du kan også føje dimensionsværdier til finansbudgetposter i Excel for udvalgte kolonnedimensioner.

Medtag sammentæl.formler

Marker, hvis der skal oprettes sammentællingsformler i Excel ud fra felterne Optælling, der anvendes i vinduet Kontoplan.

Tip

Se også