Åbn vinduet Foreslå kladdelinjer.

Overfører oplysninger fra områderne regnskab, køb, salg, service, anlæg, manuelle indtægter og manuelle udgifter til likviditetskladden.

Du kan bruge batchjobbet fra likviditetskladde til at foretage en likviditetsforecast. Ved hjælp af dette batchjob kan du udfylde kladden automatisk, kontrollere posterne og derefter registrere dem.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Pengestrømsprognose

Vælg rullepillen for at angive antallet af likviditetsforecasts, som du vil foretage beregningen for.

Likvide midler

Vælg at overføre saldi for de finanskonti, der er defineret som likvide midler.

Tilgodehavender

Vælg at medtage åbne debitorpost i likviditetsforecastet.

Salgsordrer

Vælg at medtage salgsordrer i likviditetsforecastet.

Serviceordrer

Vælg at medtage serviceordrer i likviditetsforecastet.

Afhændelse af faste anlægsaktiver

Vælg at medtage planlagte salg af anlægsaktiver som indtægter i likviditetsforecastet.

Manuelle pengestrømsindtægter

Vælg at medtage manuelle indtægter i likviditetsforecastet.

Gæld

Vælg at medtage åbne kreditorposter i likviditetsforecastet.

Købsordrer

Vælg at medtage købsordrer i likviditetsforecastet.

Anlægsbudget

Vælg at medtage planlagte investeringer i anlægsaktiver i likviditetsforecastet.

Manuelle pengestrømsudgifter

Vælg at medtage manuelle udgifter i likviditetsforecastet.

Fin.budget

Vælg at medtage budgetposterne fra de markerede finanskonti i likviditetsforecastet.

Finansbudgetnavn

Angiv navnet på finansbudgettet, hvis du har valgt Finansbudget. Vælg rullepilen for at få vist de tilgængelige budgetter.

Grupper efter dokumenttype

Vælg at gruppere oplysninger efter salgsordrer, købsordrer og serviceordrer.

Bemærk
Hvis du udfører batchjobbet igen for det samme likviditetsforecast, slettes alle eksisterende poster for dette likviditetsforecast. Posterne kan kun genereres igen, når du registrerer de foreslåede poster i kladden.

Bemærk
Hvis du vælger både Salgsordrer og Planlagte salg af anlægsaktiver, og du har oprettet den planlagte salgsordre for et anlæg, men ordren endnu ikke faktureret, medtages begge værdier i likviditetsforecast. Enten skal du sikre, at salgsordren er blevet faktureret før likviditetsforecastet registreres i kladden, eller at salget er registreret via salgsfakturaer.

Bemærk
Betalingsbetingelser for likviditet gælder for det fakturerede forudbetalingsbeløb. Forudbetalingsbeløb, der ikke er faktureret, medregnes generelt ikke i likviditetsforecastet.

Tip

Se også