Åbn vinduet Reguler eks. rapport.valuta.

Beregner beløb i finansposter, vareposter og sagsposter i den ekstra rapporteringsvaluta, hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta.. LV-beløb omregnes til den ekstra rapporteringsvaluta ved at anvende den valutakurs, der er gældende på arbejdsdatoen. Oplysningerne i tabellen Valutakurs bruges til at finde denne valutakurs.

Når du angiver den valuta, der skal bruges som ekstra rapporteringsvaluta i feltet Ekstra rapporteringsvaluta i vinduet Regnskabsopsætning, vises denne kørsel.

Når denne kørsel udføres, vises finansposter, vareposter og sagsposter både i den lokal valuta og i den ekstra rapporteringsvaluta.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Ekstra rapporteringsvaluta

Dette felt udfyldes automatisk med valutakode fra feltet Ekstra rapporteringsvaluta i vinduet Regnskabsopsætning. Det er den valuta, du har angivet som den ekstra rapporteringsvaluta. Hvis du vil ændre den valutakurs, som bruges ved omregning af RV-beløb til den ekstra rapporteringsvaluta, skal du vælge feltet.

Bilagsnr.

Her kan du angive et bilagsnummer, som kopieres til afrundede poster, hvis der ikke allerede findes et andet bilagsnummer. Kørslen opretter disse afrundede poster.

Resultatkonto

Angiv den resultatkonto, kørslen bogføres til. Kontoen skal være den samme som den konto, der bruges af kørslen Nulstil resultatopgørelse.

Tip

Se også