Åbn vinduet Massebogfør montageordrer.

Bogfører flere montageordrer på samme tid. Dette kan være nyttigt, hvis du har mange montageordrer, der skal bogføres. Du kan vælge de ordrer, der skal bogføres, og angive prioriteringen af dem, før du starter kørslen.

Vigtigt
Det er vigtigt, at du husker at angive alle de nødvendige oplysninger på montageordrerne, før de massebogføres. Ellers kan de muligvis ikke bogføres. Når batchjobbet er færdig med at bogføre, vises en meddelelse om, hvor mange montageordrer der blev bogført.

Hvis du vil køre batchjobbet, skal du åbne vinduet Montageordrer, markere de ordrer, der skal bogføres, og derefter vælge knappen Massebogfør.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Bogføringsdato

Indtast den dato, du skal bruge som dokument- eller bogføringsdato, når du bogfører, hvis du markerer afkrydsningsfeltet Erstat bogføringsdato. Hvis bogførings- eller bilagsdatoen ikke er angivet, bruges datoen i dette felt, også selvom du ikke har markeret det relevante afkrydsningsfelt.

Erstat bogføringsdato

Markér, hvis bogføringsdatoen for ordrerne skal erstattes med den dato, du har angivet i feltet Bogføringsdato.

Tip

Se også

Reference

Montageordre