Kørslen Udlæs konsolideringsposter

Denne kørsel bruges i det koncernvirksomhedsregnskab, hvorfra poster skal udlæses til et koncernregnskab. Når det konsoliderede regnskab er blevet oprettet, skal alle poster indlæses fra tabellen Koncernvirksomhed i det konsoliderede regnskab ved hjælp af kørslen Indlæs konsolidering fra fil.

Alle poster i hver finanskonto bliver gennemgået. Værdierne i feltet Beløb, som findes i alle poster, bliver beregnet og udlæst for hver kombination af globale dimensioner og dato. Derefter gennemløbes den næste kombination af globale dimensioner og dato med samme kontonummer. Derefter fortsættes med næste kontonummer osv.

De udlæste poster indeholder felterne: Kontonummer, Bogføringsdato, Debetbeløb, Kreditbeløb, Kreditbeløb i ekstra valuta og muligvis dimensionskoder.

Datoen, der benyttes, er enten periodens slutdato eller, hvis historisk kurs bruges som Konsol. oversættelsesmetode for kontoen, den nøjagtige dato for transaktionen.

Du kan angive, hvad der skal med i kørslen. Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Filformat: Vælg det filformat, der skal bruges til konsolideringen. Hvis det moderselskab, der skal udføre konsolideringen, også bruger version 4.00 eller nyere af programmet, skal du vælge formatet .xml. I alle andre tilfælde skal du vælge .txt.

Filnavn: Her kan du angive navnet på den fil (på diskette eller harddisk), der skal udlæses til.

Startdato: Her kan du angive startdatoen på den periode, der skal udlæses poster fra. Hvis du anvender en ultimodato, skal startdatoen og slutdatoen være den samme.

Slutdato: Her kan du angive slutdatoen på den periode, der skal udlæses poster fra. Perioden, der er angivet i felterne Startdato og Slutdato, må ikke være på mere end 500 dage. Hvis du anvender en ultimodato, skal startdatoen og slutdatoen være den samme.

Anvend opr. bogføringsdato: Hvis feltet er markeret udlæses konsolideringsposten med bogføringsdatoen fra den oprindelige post. Hvis feltet ikke er markeret, udlæses konsolideringsposten med slutdatoen i konsolideringsperioden.

Overfør feltindhold: Marker afkrydsningsfelterne, hvis posterne skal opdeles efter dimension ved overførslen.

Overordnet valutakode: Vælg valutakoden for det virksomhedsregnskab, hvor konsolideringen skal udføres.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.