Åbn vinduet Indlæs konsolidering fra fil.

Importerer poster fra de koncernvirksomheder, der indgår i konsolideringen, hvis koncernvirksomhederne, der kommer fra en anden database end den, der indeholder det konsoliderede virksomhed. Før dette kan gøres, skal posterne fra koncernvirksomhedsregnskabet først udlæses til en fil vha. kørslen Udlæs konsolideringsposter. De eneste koncernvirksomheder, der kan importeres, er de, der er opsat i tabellen Koncernvirksomhed med feltet Konsolideres markeret.

Koncernvirksomhedsregnskaber, der stammer fra den samme database i Microsoft Dynamics NAV som det konsoliderede regnskab, kan indlæses vha. kørslen Indlæs kons. fra database.

Kørslen finder alle poster i filen og indlæser dem i det konsoliderede regnskab. Når kørslen er startet, vises det løbende på skærmen, hvilket koncernvirksomhedsregnskab , kontonummer og hvilken dato der er ved at blive behandlet.

Datoen på de nye poster i koncernregnskabet bliver enten periodens slutdato eller, hvis historisk kurs bruges som Konsol. oversættelsesmetode. Beløbene på de nye poster i koncernregnskabet omregnes fra koncernvirksomhedsregnskabets beløb ved hjælp af de oplysninger, der findes om regnskabet i de følgende felter:

Når konti for enkelte finansregnskab i koncernvirksomhed er sammenkædet med den konsoliderede virksomheds kontonumre for både Kons.debetkonto og Kons.kreditkonto, overfører kørslen debet- og kreditsaldi fra koncernvirksomhederne på kontiene i den konsoliderede virksomhed. Hvis der allerede findes poster for koncernvirksomheden i det konsoliderede virksomhed, overskrives de, og følgende tekst vedhæftes: Ændret af konsolidering den (arbejdsdato).

Når du indlæser ultimokurs-balancekonti, der allerede har en saldo fra en tidligere periodes konsolidering, kan det være nødvendigt at justere primosaldoen. Kursdifferencer mellem den seneste og den aktuelle import kan kontrolleres ved hjælp af felterne Balancekursfaktor og felterne Sidste balancekursfaktor. Hvis der er forskel, justeres primosaldoen på balancekontiene til den gældende kurs for balancekonti. Alle differencer beregnes og bogføres derefter på de konti for kurstab eller kursgevinster, som er oprettet i tabellen Koncernvirksomhed. En eventuelt rest beregnes for de indlæste poster og bogføres på kontoen Afrundingskonto i koncernregnskabet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Filformat

Vælg det filformat, der skal bruges til konsolideringen. Hvis der i det koncernvirksomhedsregnskab, hvorfra du indlæser, også bruges Microsoft Dynamics NAV 4.0 eller nyere versioner, skal du vælge formatet .xml. I alle andre tilfælde skal du vælge .txt.

Bilagsnr.

Angiv det bilagsnummer, der skal bruges på alle nye poster, der bliver oprettet i forbindelse med konsolideringen.

Tip

Se også