Åbn vinduet Datokomprimer momsposter.

Komprimerer momsposter og kombinerer dem, så de ikke optager så meget plads i databasen. Du kan kun komprimere poster fra lukkede regnskabsår.

Komprimeringen fungerer ved at kombinere flere gamle poster til en ny post. Momsposter fra forrige regnskabsår kan f.eks. komprimeres, så der kun er én kreditpost og én debetpost pr. konto pr. måned. Beløbet i den nye post er summen af alle de komprimerede poster. Den tildelte dato er startdatoen for den komprimerede periode, typisk den første dag i måneden, hvis posterne komprimeres pr. måned. Efter komprimeringen kan du stadig se bevægelsen på hver konto i tidligere regnskabsår.

Efter komprimeringen bevares indholdet i følgende felter altid: Bogføringsdato, Type, Lukket, Virksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Momsberegningstype, Grundlag og Beløb. Ved hjælp af funktionen Bevar feltindhold kan du også bevare indholdet i disse ekstra felter: Bilagsnr., Faktureres til/leverandørnr., Trekantshandel, Lande-/områdekode og Internt referencenr..

Antallet af poster, der kommer ud af en Datokomprimer fin.budgetposter-kørsel, afhænger af hvor mange filtre der indstilles, og hvor lang en periode du vælger. Der er altid mindst én post. Når kørslen er færdig, kan du se resultatet i vinduet Datokompr.journaler.

Advarsel
Ved datokomprimering slettes posterne, så du bør altid lave en sikkerhedskopi af databasen, inden du starter kørslen.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Indtast den første dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle momsposter fra denne dato til feltet Slutdato.

Slutdato

Indtast den sidste dato, der skal medtages i datokomprimeringen. Komprimeringen vil omfatte alle momsposter til feltet Startdato.

Periodelængde

Angiv længden på den periode, hvor der skal komprimeres poster. Klik på feltet for at se indstillingerne. Hvis du markerer periodelængden Kvartal, Måned eller Uge, komprimeres kun poster med samme regnskabsperiode.

Bevar feltindhold

Marker hvis du vil bevare oplysningerne i bestemte felter, selvom posterne komprimeres. Jo flere felter, du vælger, desto mere detaljeret er de komprimerede poster. Hvis du ikke markerer nogen af felterne, oprettes der kun én post pr. dag, uge eller anden periode, alt efter tidsintervallet i feltet Periodelængde.

Bilagsnr.

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i feltet Bilagsnr..

Faktureres til/leverandørnr.

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i feltet Faktureres til/leverandørnr..

Trekantshandel

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i feltet Trekantshandel.

Lande-/områdekode

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i feltet Lande-/områdekode.

Internt referencenr.

Vælg denne indstilling, hvis du vil bevare indholdet i feltet Internt referencenr..

Tip

Se også