Åbn vinduet Opret timesedler.

Opretter timesedler for en ressource, hvor afkrydsningsfeltet Brug timeseddel er markeret på et ressourcekort. Almindeligvis udfører timeseddeladministratoren kørslen med regelmæssige mellemrum for at oprette timesedler, der skal bruges i fremtiden. Timeseddelejeren kan også udføre kørslen og oprette de timesedler, som vedkommende er ejer af.

Når du har udført kørslen Opret timesedler, kan du bruge vinduet Timeseddeloversigt til at se de timesedler, du har oprettet.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Nødvendig. Indtast en dato for startugen. Der oprettes timesedler for perioder fra denne dato og frem. Den første dag i ugen afhænger af den ugedag, der er angivet i vinduet Ressourceopsætning.

Antal perioder

Standardværdien er én periode. Angiv antal uger, som du vil oprette en timeseddel for. Der er ingen begrænsninger for, hvor mange perioder du kan angive.

Opret linjer fra sagsplanlægning

Vælg dette for at oprette timeseddellinjer, der er baseret på sagsplanlægningslinjer.

Tip

Se også