Åbn vinduet Foreslå sagskladdelinjer.

Foreslår linjer fra en timeseddel, som du derefter kan bogføre i en sagskladde. Der foreslås kun godkendte linjer.

Indstillinger

Felt Beskrivelse

Startdato

Angiv datoen for den første dag i den periode, du vil oprette kladdelinjer for. Hvis startdatoen og slutdatoen er tomme, behandles alle linjer.

Slutdato

Angiv datoen for den sidste dag i den periode, du vil oprette kladdelinjer for.

Ressourcenummerfilter

Angiv de ressourcenumre, som du vil oprette sagskladdelinjer for.

Sagsnummerfilter

Angiv de sagsnumre, som du vil oprette sagskladdelinjer for.

Sagsopgavenummerfilter

Angiv de sagsopgavenumre, som du vil oprette sagskladdelinjer for.

Tip

Se også